sica banner block
DutchCulture
This website from DutchCulture, centre for international cooperation, will be integrated in www.dutchculture.nl

EU cultuurfinanciering vanaf 2014

01/07/2011

Afgelopen woensdag presenteerde de Europese Commissie zijn begrotingsvoorstel voor de periode 2014-2020. Hiermee zijn de onderhandelingen over de hoogte van en verdeling binnen het Europese budget geopend. Door onder meer een verhoging van bijna 5% en de introductie van een Europese belasting zal het voorstel naar verwachting op flink wat weerstand in de lidstaten stuiten.

Creatieve sector waardevol
De Europese Commissie hecht veel waarde aan cultuur en de creatieve sector als het gaat om ‘Investing in human capital’. Een nieuw kaderprogramma Creative Europe moet de cultuur en mediasector ondersteunen in activiteiten die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van Europa 2020 strategie. Deze strategie benadrukt vooral de economische en sociale betekenis van de creatieve sector. Daarnaast ondersteunt het programma de mobiliteit in de cultuursector en moet het de culturele en taalkundige verscheidenheid van Europa promoten.  

Eén programma en een investeringsfonds
Creative Europe is een samenvoeging van het huidige programma Cultuur en het programma MEDIA en bevat verschillende onderdelen (strands) en instrumenten. Het voorgestelde budget is 1,6 miljard euro voor de periode 2014-2020, wat neerkomt op een verhoging van ca. 500 miljoen ten opzichte van de huidige programma’s. Hoeveel geld de Europese Commissie per programmaonderdeel wil besteden is nog niet duidelijk.

Naast de onderdelen voor Cultuur en Media, introduceert de Europese Commissie ook een nieuw financieel instrument: een investeringsfonds voor de creatieve sector bij de European Investment Bank (EIB). Hiermee wil de Europese Commissie creatieve ondernemingen een betere toegang tot financiering bieden, met name aan bedrijven die niet in aanmerking komen voor EU subsidie.   

De Europese Commissie komt naar verwachting voor het einde van het jaar met een formeel en meer gedetailleerd voorstel voor het nieuwe programma.

Meer lezen
European Commission Multiannual Financial Framework 2014-2020 website