sica banner block
DutchCulture
This website from DutchCulture, centre for international cooperation, will be integrated in www.dutchculture.nl

Beeldende kunst, vormgeving, architectuur

  • Germinations Europe: presenteren van jonge kunst op internationaal niveau, gelegenheid geven voor ontdekken nieuwe talenten;
  • ICOGRADA International Council of Graphic Design Associations: promotie, uitwisseling en professionalisering van grafische vormgeving;
  • Union Internationales des Architèctes: ontmoetingsplaats voor architecten, promotie van architectuur;
  • Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes: stimuleren van het internationaal werken van jonge kunstenaars vooral interdisciplinair en intercultureel;
  • Media Lounge: netwerk van organisaties op het gebied van nieuwe media.